Ads

Ads
Công ty thiết kế nội thất shop
 

Quy hoạch chi tiết 1/500 là cơ sở đền bù giải tỏa
Quy hoạch chi tiết 1/500 là cơ sở đền bù giải tỏa

Việc đền bù giải tỏa các khu đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông hoặc các dự án xây dựng nhà ở, khu công nghiệp… nhằm phát triển kin...

Read more »

Những nội dung đồ án quy hoạch chi tiết cần có là gì?
Những nội dung đồ án quy hoạch chi tiết cần có là gì?

Theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ – CP Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị thì nội dung đồ án quy hoạch chi ti...

Read more »

Quy hoạch chi tiết 1/2000 & 1/500
Quy hoạch chi tiết 1/2000 & 1/500

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 và khoản 2 Điều 24 của Luật Xây dựng thì quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị gồm hai loại, quy hoạch chi...

Read more »
 
Top