Ads

Ads
Công ty thiết kế nội thất shop
 

Bốn khu đô thị vệ tinh của TP.HCM
Bốn khu đô thị vệ tinh của TP.HCM

Khu đô thị Bắc TP.HCM Còn được gọi là đô thị đại học bao gồm huyện Củ Chi và Hóc Môn. Đây là một đô thị mới, có diện tích quy hoạch đô thị...

Read more »

Trách nhiệm thi hành quản lý dự án đầu tư xây dựng
Trách nhiệm thi hành quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Bộ Xây dựng a) Thống nhất quản lý nhà nước về những nội dung quản lý dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Hướng dẫn, kiểm...

Read more »

Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nguyên tắc chung Dự án đầu tư của các công ty thiết kế xây dựng được quản lý thực hiện theo kế hoạch, chủ trương đầu tư, đáp ứng các yêu ...

Read more »

Quy hoạch xây dựng đô thị tại Việt Nam
Quy hoạch xây dựng đô thị tại Việt Nam

Quy hoạch đô thị tphcm là bộ môn khoa học kỹ thuật, xã hội, nhân văn, là nghệ thuật về tổ chức không gian sống cho các đô thị và các khu vự...

Read more »
 
Top