Ads

Ads
Công ty thiết kế nội thất shop
 

Lưu ý trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý dự án
Lưu ý trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý dự án

Luật xây dựng năm 2014 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/7 được coi như bước ngoặt đánh dấu sự đổi mới kế tiếp về quyền, nghĩa vụ,...

Read more »

Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng quản lý xây dựng
Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng quản lý xây dựng

Công ty thi công xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết t...

Read more »

Cảnh quan đô thị khu vực quảng trường, không gian mở, các công trình trọng điểm
Cảnh quan đô thị khu vực quảng trường, không gian mở, các công trình trọng điểm

Quy hoạch đô thị khai thác triệt để các tuyến sông, mương, ao, hồ tạo mối liên kết giữa các khu công viên cây xanh tập trung. Đảm bảo quy m...

Read more »

Lưu ý quy trình quản lý dự án PMI
Lưu ý quy trình quản lý dự án PMI

1. Thiết lập dự án Quá trình thiết lập dự án gồm 2 hoạt động chính: Xây dựng bản tuyên bố quản lý dự án : tài liệu này thể hiện mục tiê...

Read more »

Trách nhiệm và quyền hạn của quản lý dự án công trình
Trách nhiệm và quyền hạn của quản lý dự án công trình

Tham gia giải quyết hoặc giám sát việc xử lý các sự cố chất lượng công trình (nếu có) tùy theo tình hình, yêu cầu cụ thể và nhiệm vụ được ph...

Read more »

Kinh nghiệm chọn công ty thi công xây dựng nhà ở
Kinh nghiệm chọn công ty thi công xây dựng nhà ở

Không có một nhà quản lý dự án khách hàng thực tế vẫn có thể xây được nhà. Ngay cả việc chuẩn bị hồ sơ xin phép xây dựng ở bước 2 cũng có t...

Read more »

Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây dựng  được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A,...

Read more »

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước thải cho nhà ở
Thiết kế hệ thống cấp thoát nước thải cho nhà ở

Thiết kế xây dựng theo phong thủy, phóng thủy (thoát nước) quan trọng không kém khai môn (mở cửa): nếu phóng thủy sai, cơ cấu bố trí của to...

Read more »

Cách xem hình dáng nhà ở theo phong thủy
Cách xem hình dáng nhà ở theo phong thủy

Thi công xây dựng nhà phố  một ngôi nhà nếu bạn quan tâm đến nhiều yếu tố như kiến trúc, trang trí, phong thuỷ… sẽ giúp bạn có cuộc sống yên...

Read more »

Trách nhiệm thi hành quản lý dự án đầu tư xây dựng
Trách nhiệm thi hành quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Bộ Xây dựng a) Thống nhất quản lý nhà nước về những nội dung quản lý dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Hướng dẫn, kiểm...

Read more »

Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình
Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công t...

Read more »

Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nguyên tắc chung Dự án đầu tư của các công ty thiết kế xây dựng được quản lý thực hiện theo kế hoạch, chủ trương đầu tư, đáp ứng các yêu ...

Read more »

Những điều cần lưu ý về quy hoạch đô thị ở việt nam
Những điều cần lưu ý về quy hoạch đô thị ở việt nam

Tại Việt Nam, quy hoạch đô thị chủ yếu đóng vai trò là công cụ phục vụ các kế hoạch và chương trình phát triển của các cơ quan nhà nước. Vì...

Read more »

Nhiều điểm mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Nhiều điểm mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Luật Xây dựng sửa đổi được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 18/6/2014, có hiêu lực thi hành từ 01/01/2015. Luật Xây dựng...

Read more »

Vai trò tổ chức tư vấn giám sát trong quản lý chất lượng công trình xây dựng
Vai trò tổ chức tư vấn giám sát trong quản lý chất lượng công trình xây dựng

Phần lớn công trình xây dựng là sản phẩm có đầu tư lớn, thời gian xây dựng và sử dụng lâu dài, liên quan đến nhiều ngành khoa học kỹ thuật, ...

Read more »
 
Top