Ads

Ads
Công ty thiết kế nội thất shop
 

Những lưu ý biên bản nhật ký thi công xây dựng công trình
Những lưu ý biên bản nhật ký thi công xây dựng công trình

Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc, tư vấn thiết kế kết cấu , lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, ...

Read more »

Những lưu ý khi thực hiện nghiệm thu công trình xây dựng
Những lưu ý khi thực hiện nghiệm thu công trình xây dựng

Quận, huyện sẽ không xuống kiểm tra nữa mà “nội bộ” gồm chủ nhà, đơn vị thi công xây dựng (thầu), khảo sát địa chất , thiết kế, giám sát (nế...

Read more »

Những lưu ý khi lập hồ sơ hoàn công xây dựng
Những lưu ý khi lập hồ sơ hoàn công xây dựng

Hồ sơ hoàn công (hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng) là tài liệu, lý lịch của sản phẩm công trình xây dựng, bao gồm các vấn đề ...

Read more »

Trình tự và thủ tục thực hiện hoàn công xây dựng
Trình tự và thủ tục thực hiện hoàn công xây dựng

Khi công trình hoàn thành, nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm hoàn thiện thi công, thu dọn hiện trường, lập bản vẽ hoàn ...

Read more »

Lưu ý quy trình quản lý dự án PMI
Lưu ý quy trình quản lý dự án PMI

1. Thiết lập dự án Quá trình thiết lập dự án gồm 2 hoạt động chính: Xây dựng bản tuyên bố quản lý dự án : tài liệu này thể hiện mục tiê...

Read more »

Những lưu ý về trình tự và thủ tục hoàn công xây dựng
Những lưu ý về trình tự và thủ tục hoàn công xây dựng

Hoàn công hay hoàn công xây dựng hay hoàn thành công trình là một thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng công trình nhà cửa nhằm xác nh...

Read more »
 
Top