Ads

Ads
Công ty thiết kế nội thất shop
 

Những cách quản lý chi phí phát sinh khi xây dựng nhà
Những cách quản lý chi phí phát sinh khi xây dựng nhà

Quản lý chi phí phát sinh Để thi công xây dựng nhà phố đạt được hiệu quả tối đa khi dự toán kinh phí xây dựng, ngoài việc lập kế hoạch th...

Read more »

Các chi phí cần lưu ý trong khi lập dự toán
Các chi phí cần lưu ý trong khi lập dự toán

Chi phí vật liệu Lập dự toán phải căn cứ vào định mức sử dụng vật tư và mức giá vật liệu ở từng nơi để xác định chi phí vật liệu trong đơ...

Read more »

Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây dựng  được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A,...

Read more »

Trang trí ngoại cảnh cho nhà thêm thoáng mát
Trang trí ngoại cảnh cho nhà thêm thoáng mát

Cuộc sống càng hiện đại, công nghệ càng phát triển bao nhiêu thì con người lại càng mong muốn được gần gũi với thiên nhiên bấy nhiêu, đơn gi...

Read more »

Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được phê duyệt, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng theo qu...

Read more »

Các loại dự án đầu tư xây dựng
Các loại dự án đầu tư xây dựng

Phân loại dự án đầu tư Dự án đầu tư của các công ty xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án gồm: ...

Read more »
 
Top