Ads

Ads
Công ty thiết kế nội thất shop
 

Nhiều điểm mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Nhiều điểm mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Luật Xây dựng sửa đổi được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 18/6/2014, có hiêu lực thi hành từ 01/01/2015. Luật Xây dựng...

Read more »
 
Top