Ads

Ads
Công ty thiết kế nội thất shop
 

Một số lưu ý về phát triển quy hoạch đô thị
Một số lưu ý về phát triển quy hoạch đô thị

Trước hết phải có một quy hoạch đô thị tương đối hoàn chỉnh - một quy hoạch vừa thể hiện tầm nhìn xa rộng lại vừa phải mang tính khả thi ca...

Read more »

Hoạt động đo đạc và bản đồ
Hoạt động đo đạc và bản đồ

Hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản Hoạt động đo vẽ địa hình và bản đồ cơ bản là việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thành lập các sản...

Read more »

Những điểm mới trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304:2014
Những điểm mới trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304:2014

Mục 7.1.1 - Nền và móng cọc phải được tính toán theo các trạng thái giới hạn a) Nhóm trạng thái giới hạn thứ nhất bao gồm: Theo cường độ vậ...

Read more »

Những lưu ý khi khảo sát, đo đạc địa hình công trình
Những lưu ý khi khảo sát, đo đạc địa hình công trình

Khảo sát địa chất công trình là gì? Khảo sát địa chất là công tác nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình tại địa điểm xây dựn...

Read more »
 
Top